Ārvalsts komersanta pārstāvniecība

Pārstāvniecība ir ārvalstu komersanta (organizācijas) organizatoriski pastāvīga daļa, kura atrodas Latvijas Republikā. Pārstāvniecība nav juridiska persona. Pārstāvniecībai nav tiesības veikt komercdarbību Latvijā (nav tiesību gūt ieņēmumus Latvijā).

Ekonomiskais

EUR250
 • Nepieciešamo dokumentu sagatavošana
 • Jūsu paraksta apliecinājuma procedūras organizācija
 • Dokumentu iesniegšana Uzņēmumu reģistrā
 • Dokumentu saņemšana Uzņēmumu reģistrā
 • Bankas konta atvēršanas atbalsts
 • Reģistrācija VID
 • Dokumentu piegāde Rīgā
Pasūtīt

VIP

EUR305
 • Nepieciešamo dokumentu sagatavošana
 • Jūsu paraksta apliecinājuma procedūras organizācija
 • Dokumentu iesniegšana Uzņēmumu reģistrā
 • Dokumentu saņemšana Uzņēmumu reģistrā
 • Bankas konta atvēršanas atbalsts
 • Reģistrācija VID
 • Dokumentu piegāde Rīgā
Pasūtīt

Valsts nodevas un citi valsts pakalpojumi

 • Notariāli apliecināti tulkojumi latviešu valodā ~ 10-15 EUR par lappusi (atkārībā no valodas un lapu daudzuma)
 • Valsts nodeva – 28,46 EUR
 • Publikācija «Latvijas Vēstnesī» – bezmaksas.

Reģistrācijas termiņi

 • Standarta dokumentu izskatīšana: 15 darba dienas
 • Paātrināta dokumentu izskatīšāna: 5 dienas (valsts nodeva divkāršā apmērā)
 • Ekspress dokumentu izskatīšana: 2 darba dienas (valsts nodeva trīskāršā apmērā)

Ārvalsts komersanta pārstavniecības reģistrācija notiek sekojoši:

 1. Sūtiet mums uz e-pastu:
 • ārvalsts komersanta spēkā esošo dokumentu notariāli apliecinātas kopijas un notariāli apliecinātie tulkojumi latviešu valodā;
 • dokumentu, kas apliecina komersanta reģistrāciju attiecīgajā ārvalstī, vai šāda dokumenta notariāli apliecinātu kopiju, ja komersanta atrašanās vietas valsts likums paredz komersanta ierakstīšanu reģistrā;
 • komersanta statūtu, dibināšanas līguma vai tiem pielīdzināma dokumenta notariāli apliecinātu kopiju;
 • dokumentu, kas apliecina personas pilnvarojumu pārstāvēt ārvalsts komersantu visās ar pārstāvniecību saistītajās darbībās, un šā pilnvarojuma apjomu;
 • lēmums atvērt pārstāvniecību Latvijā;
 • ārvalsts komersanta pārstāvniecības pilnvarota pārstāvja pases kopija;
 • Komercreģistra iestādei iesniedz ārvalsts komersanta gada pārskatu, ja komersanta atrašanās vietas valsts likums paredz gada pārskatu iesniegšanu komersanta atrašanās vietas valsts reģistram;
 • juridisko adresi (oficiālo adresi, kura tiks izmantota Pārstāvniecības darbībai);
 • pakalpojumu sarakstu, kādus izmantosiet;
 • savu kontakta tālruņa numuru lai mēs varētu sazināties ar Jums.
 1. Mēs sazināmies ar Jums pa tālruni un apstiprinām Jūsu pasūtījuma saturu un apjomu.
 2. Mēs nosūtām Jums rēķinu.
 3. Jūs apmaksājiet rēķinu.
 4. Mēs izpildām pasūtījumu īsakajā laikā.

 vai

Zvaniet un nāciet pie mums ar visiem dokumentiem pēc adreses Matīsa 26, 2.stāvs