Grāmatvedības pakalpojumi

Registr LV piedāvā pilnu grāmatvedības pakalpojumu klāstu sabiedrībām un privātpersonām. Uzticot mums attālinātu grāmatvedības uzskaiti, Jūs saņemat pilnu grāmatvedības pakalpojumu un nodokļu konsultāciju spektru Latvijā, tādā veidā pastāvot iespējai koncentrēties uz daudz svarīgākiem biznesa vadīšanas aspektiem.

Z

Grāmatvedības politikas izstrāde

Z

Ienākošo, izejošo dokumentu apstrāde

Z

Bankas dokumentu apstrāde

Z

Avansu norēķinu, kases dokumentu, saimnieciskās darbības žurnālu apstrāde

Z

Pamatlīdzekļu apstrāde

Z

Personāla uzskaite, algu, nodokļu aprēķins

Z

Atskaišu sagatavošana un nosūtīšana Valsts ieņēmumu dienestam elektroniski, Centrālajai statistikas pārvaldei, bankām u.t.t.

Z

Gada pārskatu sagatavošana, likvidācijas bilanču sastādīšana

Z

Konsultācijas grāmatvedības jautājumos

Z

Nodokļu konsultācijas

Grāmatvedības pakalpojumu izcenojumi

Pakalpojumu maksā ietilpst finanšu grāmatvedība, algu aprēķins, atskaišu iesniegšanas Valsts ieņēmumu dienestā. Gada pārskatu sastādīšanas cena tiek noteikta, pusēm vienojoties. Parasti ta līdzinās grāmatvedības pakalpojumu vidējās mēneša izmaksas cenai.

Cena ir atkarīga no ikmēneša attaisnojuma dokumentu skaita.

Minimāla grāmatvedības pakalpojumu cena 75 EUR/mēnesī.