Z

Juridiskās adreses maiņa

Z

Nosaukuma maiņa

Z

Pamatkapitāla palielināšana vai samazināšana

Z

Prokūras reģistrācija un dzēšana

Z

Konsultācijas sakarā ar visu augstākminēto

Z

Valdes sastāva izmaiņas

Z

Revidenta nomaiņa

Z

Uzņēmumu reorganizācija

Z

Uzņēmumu likvidācijai nepieciešamo dokumentu sagatavošana

Z

Uzņēmuma pārdošana vai dalībnieku nomaiņa

Z

Statūtu grozījumi

Z

Komercķīlas reģistrācija un dzēšana

Z

Jebkuras citas nepieciešamas izmaiņas

Juridiskās adreses noma

Cenas sākot no 90 EUR + PVN 21% par 12 mēnešiem
Uzzināt vairāk