Juridiskās adreses noma

Juridiskā adrese ir Jūsu uzņēmuma oficiāla adrese, kur jāatrodas Jūsu uzņēmuma valdei.
Juridiskā adrese ir nepieciešama uzņēmuma reģistrācijai. Ja Jums nav pašas adreses vai Jums
nav vēlmes izmantot Jūsu adresi, šajā gadījumā mēs varam nodrošināt Jūs ar juridiskās
adreses nomas pakalpojumu:

Ekonomiskais

EUR 90/gadā
 • Juridiskā adrese Latvijas robežās
 • Korespondences saņemšana, skenēšana un pārsūtīšana Jums elektoniskā veidā
 • Bezmaksas dokumentu sagatavošana juridiskās adreses maiņai
 • Atsevišķa pasta kaste ar 24/7 piekļuvi
 • Pārrunu telpa valsts iestāžu amatpersonu vizītēm un Jūsu interešu pārstāvība vispārējā nozīmē
 • Reģistrācija PVN maksātāju reģistrā ir iespējāma
Pasūtīt

Komforts

EUR425/gadā
 • Juridiskā adrese Rīgas robežās
 • Korespondences saņemšana, skenēšana un pārsūtīšana Jums elektoniskā veidā 1 reizes nedēļā
 • Bezmaksas dokumentu sagatavošana juridiskās adreses maiņai
 • Atsevišķa pasta kaste ar 24/7 piekļuvi
 • Pārrunu telpa valsts iestāžu amatpersonu vizītēm un Jūsu interešu pārstāvība vispārējā nozīmē
 • Reģistrācija PVN maksātāju reģistrā ir iespējāma
Pasūtīt

VIP

EUR550/gadā
 • Prestīža juridiskā adrese Rīgas centrā biroju ēkā
 • Korespondences saņemšana, skenēšana un pārsūtīšana Jums elektoniskā veidā 2 reizes nedēļā
 • Bezmaksas dokumentu sagatavošana juridiskās adreses maiņai
 • Atsevišķa pasta kaste ar 24/7 piekļuvi
 • Pārrunu telpa valsts iestāžu amatpersonu vizītēm un Jūsu interešu pārstāvība vispārējā nozīmē
 • Reģistrācija PVN maksātāju reģistrā ir iespējāma
Pasūtīt

Visas cenas norādītas bez PVN 21%

Juridiskā adrese un faktiskā adrese – jēdzienu atšķīrība

Termins “faktiskā adrese” bieži lieto ikdienas dzīvē un tam var būt fiziskās personas dzīves
adrese vai juridiskās personas biroja adrese, bet “juridiskā adrese” tiek pielietota tikai
attiecībā uz juridiskajām personām. Bieži vien mūsu dzīvē mēs sastopamies ar to apstākli, ka
juridiskai personai var būt divas dažādas adreses – juridiskā un faktiskā adrese.
Juridiskā adrese ir komersanta oficiāla adrese no likuma viedokļa, tāpēc attiecībā uz
korespondenci, kā pasta adresi (it īpaši juridiskajos jautājumos) obligāti jāizmanto
komersanta juridisko adresi.

Juridiskā adrese – vispārējā informācija

Veicot komersanta reģistrāciju Komercreģistrā iesniedzējam obligāti jānorada juridisko adresi
un jāiesniedz juridiskajā adresē esošā īpašuma īpašnieka rakstisko piekrīšanu ar atļauju
izmantot juridisko adresi.
Juridiskā adrese ir viens no nozīmīgakājiem komersanta rekvizītiem un tā ir publiski pieejama.
Juridiskā adrese ir oficiāla komersanta adrese, kur pēc likuma jābūt sasniedzamai Valdei un
kurā jāsaņem korespondenci.
Visas valsts iestādes sūtīs korespondenci tikai uz Jūsu juridisko adresi, neskatoties kāda ir Jūsu
biroja faktiskā adrese.
Pēc likuma pasta sūtījums skaitās par piegādātu 7 (septitajā) dienā skaitot no tās nosūtīšanas
brīža. Respektīvi ja sūtītājs var pierādīt sūtījuma nosūtīšanas faktu (piemēram ar pasta kvīti),
sūtījums tiks automatiski uzskatīts par piegādātu, neskatoties vai Jūs esat saņēmuši to vai ne.
Tāpēc ir ļoti svarīgi norādīt tikai tādu juridisko adresi, pie kuras Jums ir reāla piekļūve un
regulāri to jāparbauda.
Gadījumā, ja tiek norādīta neeksistējošā juridiskā adrese vai adrese kas nav iekļauta Valsts
adrešu reģistrā, tad komersanta reģistrācija var tikt atlikta līdz trūkumu novēršanai.