Mazkapitāla SIA dibināšana

Piedāvājam ātri un profesionāli sagatavot visus nepieciešamos dokumentus Mazkapitāla SIA dibināšanai.

Ekonomiskais

EUR45
 • Nepieciešamo dokumentu sagatavošana
 • Jūsu paraksta apliecinājuma procedūras organizācija
 • Dokumentu iesniegšana Uzņēmumu reģistrā
 • Dokumentu saņemšana Uzņēmumu reģistrā
 • Bankas konta atvēršanas atbalsts
 • Reģistrācija VID
 • Dokumentu piegāde Rīgā
Pasūtīt

VIP

EUR195
 • Nepieciešamo dokumentu sagatavošana
 • Jūsu paraksta apliecinājuma procedūras organizācija
 • Dokumentu iesniegšana Uzņēmumu reģistrā
 • Dokumentu saņemšana Uzņēmumu reģistrā
 • Bankas konta atvēršanas atbalsts
 • Reģistrācija VID
 • Dokumentu piegāde Rīgā
Pasūtīt

Mazkapitāla SIA dibināšana sastāv no dažiem posmiem:

Z

Dokumentu sagatavošana

Z

Parakstu apliecināšana

Z

Dokumentu iesniegšana Komercreģistrā

Z

Dokumentu saņemšana Komercreģistrā

Z

Reģistrācija VID

Pagaidu konta atvēršana bankā SIA dibināšanai nav obligāta.

Pirmām kārtam SIA reģistrācijai ir jāsagatavo 2-3 potenciālos  nosaukumus. Pamatkapitāla lielums sākas ar 1 EUR. Mazkapitāla SIA dibināšanai ir vajadzīga juridskā adrese, un arī dalībnieku (uzņēmuma īpašnieku) personas datu informācija, informācija par viņu deklarēto adresi, kopējo daļu skaitu un to sadalījumu, par mazkapitāla SIA valdes sastāvu (uzņēmuma operatīva vadība).

Piezīme: mēs sagatavosim Jums visus nepieciešamos dokumentus mazkapitāla SIA dibināšanai tikai pēc rēķina apmaksas.

Izdevumi mazkapitāla SIA reģistrācijai

Mazkapitāla SIA (ar pamatkapitālu no 1 EUR):

 • Valsts nodeva par SIA reģistrāciju: 21,34 EUR
 • Publikācija “Latvijas Vēstnesī”: 14,23 EUR
 • Paraksta apliecināšana: Uzņēmumu reģistrāno 14,22 EUR (atkarībā no dibinātāju un valdes locekļu skaita), pie notāra – no 40 EUR (atkarībā no dibinātāju un valdes locekļu skaita)

Kopā: ~ 50 – 75 EUR

Nodevas par parakstu apliecināšanu un mazkapitāla SIA reģistrāciju Jūs variet apmaksāt ar bankas pārskaitījumu pirms dokumentu iesniegšanas Uzņēmumu reģistrā vai ar maksājumu karti Uzņēmumu reģistrā, kad iesniegsiet SIA dibināšanas dokumentus.


Mazkapitāla SIA reģistrācijas termiņi

Mazkapitāla SIA reģistrācija aizņem 5 darba dienas.
Apmaksājot valsts nodevu trīskāršā apmērā (64,02 EUR) – 1 darba dienas laikā.

Mazkapitāla SIA būtība un tās atšķīrība no parastās SIA

Mazkapitāla SIA ir juridiska persona ar visām tai piemītošajām tiesībām un pienākumiem. Mazkapitāla sabiedrības ar ierobežoto atbildību pamatkapitālam uzņēmuma reģistrācijas brīdī jābūt apmaksātam pilnā apmērā un to dibinātāji var apliecināt pamatkapitāla apmaksu pieteikumā, neatverot bankas kontu. Mazkapitāla SIA pamatkapitāls ir apmaksājams tikai naudā. Mazkapitāla SIA pamatkapitālu pamazam jāpalielinā līdz 2800 EUR, bet termiņš kad jāpabeidz pamatkapitāla palielināšana nav noteikts. Katru gadu jāveido obligāto rezervi – vismaz 25% no gada tīras peļņas lai turpmāk varetu ieguldīt pamatkapitāla vai dzēst iespējamāš parādsaistības. Mazkapitāla SIA atbildība ir norobežota, bet maksānespējas gadījumā, sabiedrības dalībnieki atbild par mazkapitāla SIA saistībām tajā apmērā, kas veido starpību starp apmaksāto pamatkapitāla daļu un 2800 EUR.

Mazkapitāla sabiedrības ar ierobežotu atbildību reģistrācija notiek sekojoši:

Z

SIA dibināšanas dokumentu sagatavošana

Atsūtiet informāciju par SIA dibināšanu un mēs sagatavosim visus dokumentus iesniegšanai Uzņēmumu reģistrā.

Z

SIA dibināšanas dokumentu iesniegšana Uzņēmumu reģistrā

Ar sagatavotiem dokumentiem jādodas uz Uzņēmumu reģistru, apliecināt parakstus un iesniegt dokumentus.

Z

Lēmums par jaunas SIA dibināšanu

1-5 darba dienu laikā Uzņēmumu reģistrā būs pieejams lēmums par SIA dibināšanu.

Nepieciešami dokumenti

Z

SIA dibināšanas lēmums (ja 1 dibinātājs) vai SIA dibināšanas līgums (ja vairāki dibinātāji)

Z

SIA Statūti (vienā eksemplārā)

Z

Paziņojums par SIA juridisko adresi

Z

Īpašnieka piekrišana sabiedrības juridiskās adreses reģistrācijai attiecīgajā ēkā vai dzīvokļa īpašumā

Z

SIA Dalībnieku reģistra nodalījums

Z

Pieteikums SIA dibināšanai

Kam ir tiesības reģistrēt mazkapitāla SIA?

Mazkapitāla SIA reģistrāciju var uzsākt viens vai vairāki dalībnieki. Dibināt SIA var gan fiziska, gan juridiska persona. Fiziskai personai jābūt pilngadīgai un rīcībspējīgai. Ārvalsts pilsonis (ārzemnieks) vai ārzemju juridiskā persona arī var būt par mazkapitāla SIA dalībniekiem.

Pamatkapitāla apmērs

Mazkapitāla SIA pamatkapitāls sākas ar 1 EUR. Ja ir vairāki dibinātāji – tad atkarībā no dibinātāju skaita, piemēram, ja ir 2 dibinātāji – minimālais pamatkapitāls var būt 3 EUR. Jāņem vērā, ka Mazkapitāla SIA pamatkapitāls būs pakāpeniski arī jāpalielina – katra gada beigās ir jāieskaita 25% no peļņas uzņēmuma pamatkapitālā, līdz tiks sasniegts ieraistais SIA pamatkapitāla apmērs – 2800 EUR.

Mazkapitāla SIA var dibināt, ja atbilst visiem Mazkapitāla SIA kritērijiem:

1) Mazkapitāla SIA dibina fiziskas personas (ne vairāk kā 5);
2) Mazkapitāla SIA valdē (valdes locekļi) var būt tikai tās personas (viena vai vairākas), kas uzņēmumu dibina;
3) Uzņēmuma dibinātājiem nedrīkst piederēt vēl kāds Mazkapitāla SIA (kuras pamatkapitāls ir mazāks par 2800 EUR).

Mazkapitāla SIA juridiskā adrese

Mazkapitāla SIA reģistrācijai nepieciešama juridiskā adrese. Obligāti nepieciešama arī adreses īpašnieka izsniegta piekrišana – mazkapitāla SIA reģistrācijai attiecīgajā ēkā vai dzīvokļa īpašumā. Piekrišanā norādāms nekustamā īpašuma kadastra numurs, īpašnieka vārds, uzvārds un personas kodu vai, ja īpašnieks ir juridiska persona – nosaukums un reģistrācijas numurs. Ja pieteikumu paraksta persona, kurai pieder juridiskajā adresē norādītais nekustamais īpašums, piekrišana nav jāiesniedz.

Juridiskās adreses noma

Ja Jums nav juridiskās adreses, Registr.lv piedāvā juridiskās adreses nomu Jūsu mazkapitāla SIA reģistrācijai. Apņemamies ziņot Jums par visu ienākošo korespondenci.

Nolēmu reģistrēt mazkapitāla SIA, kāda ir procedūra?

Lai uzsāktu reģistrāciju, aicinām nosūtīt mums pieteikumu, kurā jānorāda sekojošo informāciju par mazkapitāla SIA reģistrāciju:

Z

2-3 nosaukuma varianti

Z

juridiskā adrese (adrese mazkapitāla SIA reģistrācijai);

Z

katra dalībnieka pases attēlu, deklarēto adresi, kopējo daļu skaitu un to sadalījumu

Z

katra valdes locekļa pases attēlu, deklarēto adresi un pilnvarojuma apjomu (ar parakstu tiesībām, bez parakstu tiesībām)

Z

mazkapitāla SIA iecerēto darbību veidus

Z

mūsu pakalpojuma nosukumu (ekonomiskais, komforts vai VIP)

Z

sava kontakta tālruņa numuru lai mēs varētu sazināties ar Jums

Pēc mazkapitāla SIA reģistrācijai nepieciešamo datu saņemšanas, Registr.lv darbinieks sazināsies ar Jums 1 darba dienas laikā un Jūsu e-pasta tiks nosūtīts rēķins par mūsu pakalpojumu kompleksu atkarībā no Jūsu izvēles (ekonomiskais, komforts vai VIP). Rēķina apmaksu varat veikt no jebkuras internetbankas vai bankas filiāles. Pēc rēķina apmaksas, Jūs e-pastā saņemsiet visus sagatavotos dokumentus iesniegšanai Uzņēmuma reģistrā, kā arī informāciju par tālāko iesniegšanas procesu. Dokumentus varat saņemt arī pie mums birojā vai tie var tikt nogādāti Jums ar kurjera palīdzību.