SIA dibināšana

Piedāvājam ātri un profesionāli sagatavot visus nepieciešamos dokumentus SIA dibināšanai.

Ekonomiskais

EUR45
 • Nepieciešamo dokumentu sagatavošana
 • Jūsu paraksta apliecinājuma procedūras organizācija
 • Dokumentu iesniegšana Uzņēmumu reģistrā
 • Dokumentu saņemšana Uzņēmumu reģistrā
 • Bankas konta atvēršanas atbalsts
 • Reģistrācija VID
 • Dokumentu piegāde Rīgā
Pasūtīt

VIP

EUR195
 • Nepieciešamo dokumentu sagatavošana
 • Jūsu paraksta apliecinājuma procedūras organizācija
 • Dokumentu iesniegšana Uzņēmumu reģistrā
 • Dokumentu saņemšana Uzņēmumu reģistrā
 • Bankas konta atvēršanas atbalsts
 • Reģistrācija VID
 • Dokumentu piegāde Rīgā
Pasūtīt

SIA dibināšana sastāv no dažiem posmiem:

Z

Dokumentu sagatavošana

Z

Pagaidu konta atveršana

Z

Naudas ieskaitīšana kontā

Z

Parakstu apliecināšana

Z

Dokumentu iesniegšana Komercreģistrā

Z

Dokumentu saņemšana Komercreģistrā

Z

Reģistrācija VID

Pasūtot SIA dibināšanas pakalpojumu ir ļoti svarīgi sagatavot 2-3 potenciālos SIA nosaukumu variantus. SIA dibināšanai būs arī vajadzīga informācija par dalībniekiem (uzņēmuma īpašnieki), daļu skaitu un to sadalījumu, par uzņēmuma valdes sastāvu (uzņēmuma operatīva vadība) un par uzņēmuma juridisko adresi.

Piezīme: mēs sagatavosim Jums visus nepieciešamos dokumentus SIA dibināšanai tikai pēc rēķina apmaksas.

SIA dibināšanas izdevumi

• Valsts nodeva par SIA reģistrāciju: 142,29 EUR
• Publikācija “Latvijas Vēstnesī”: 27,03 EUR
• Paraksta apliecināšana: Uzņēmumu reģistrā – no 14,22 EUR (atkarībā no dibinātāju un valdes locekļu skaita), pie notāra – no 40 EUR (atkarībā no dibinātāju un valdes locekļu skaita)
• Bankas konta atvēršana (saskaņā ar attiecīgās bankas komisiju cenrādi)

Kopā: ~ 185 – 210 EUR

Nodevas par SIA dibināšanu var apmaksāt ar bankas pārskaitījumu pirms dokumentu iesniegšanas Uzņēmumu reģistrā vai ar maksājumu karti Uzņēmumu reģistrā, kad iesniegsiet SIA dibināšanas dokumentus.

Cik ilgi notiek SIA dibināšana?

Ja SIA dibināšanu veic 1 persona – 3 darba dienu laikā.
Ja SIA dibināšanu veic 2 un vairāk personas – 5 darba dienu laikā.
Apmaksājot valsts nodevu trīskāršā apmērā (426,87 EUR) – 1 darba dienas laikā.

Kas ir SIA?

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) ir slēgta kapitālsabiedrība, kuras daļas nav publiskās apgrozības objekts. SIA tiesiskais statuss – juridiskā persona. SIA atbildība ir norobežota:

 • SIA par savām saistībām atbild ar visu savu mantu;
 • SIA neatbild par dalībnieka saistībām;
 • Dalībnieks neatbild par SIA saistībām.

SIA dibināšana ir vispopulārakais komercdarbību uzsākšanas veids.

SIA dibināšana notiek sekojošā kārtībā

Z

SIA dibināšanas dokumentu sagatavošana

Atsūtiet informāciju par SIA dibināšanu un mēs sagatavosim visus dokumentus iesniegšanai Uzņēmumu reģistrā.

Z

Pagaidu konta atvēršana bankā SIA dibināšanai

SIA dibinātājiem izvēlētā bankā jāatver pagaidu konts, kurā jāiemaksā pamatkapitāls.

Z

SIA dibināšanas dokumentu iesniegšana Uzņēmumu reģistrā

Ar sagatavotiem dokumentiem jādodas uz Uzņēmumu reģistru, apliecināt parakstus un iesniegt dokumentus.

Z

Lēmums par jaunas SIA dibināšanu

1-5 darba dienu laikā Uzņēmumu reģistrā būs pieejams lēmums par SIA dibināšanu.

SIA dibināšanai nepieciešami dokumenti

Z

SIA dibināšanas lēmums (ja 1 dibinātājs) vai SIA dibināšanas līgums (ja vairāki dibinātāji)

Z

SIA Statūti (vienā eksemplārā)

Z

Dokuments, kas apliecina pamatkapitāla iemaksu bankas kontā

Z

Paziņojums par SIA juridisko adresi

Z

Īpašnieka piekrišana sabiedrības juridiskās adreses reģistrācijai attiecīgajā ēkā vai dzīvokļa īpašumā

Z

SIA Dalībnieku reģistra nodalījums

Z

Pieteikums SIA dibināšanai

Kas var dibināt SIA?

SIA dibināšanu var uzsākt viens vai vairāki dalībnieki. Dibināt SIA var gan fiziska, gan juridiska persona. Fiziskai personai jābūt pilngadīgai un rīcībspējīgai. Ārvalsts pilsonis (ārzemnieks) vai ārzemju juridiskā persona arī var būt par SIA dalībniekiem.

SIA pamatkapitāls

SIA dibināšana var tikt veikta ja pamatkapitāls ir vismaz 2800 EUR. Līdz SIA dibināšanai nepieciešamo dokumentu iesniegšanai Uzņēmumu reģistrā ir jāapmaksā vismaz puse (50%) no SIA dibināšanas pamatkapitāla, savukārt pārējā daļa jāapmaksā viena gada laikā. SIA dibināšanas pamatkapitālu var apmaksāt gan naudā, gan ar mantisko ieguldījumu.

Juridiskā adrese SIA dibināšanai

SIA dibināšanai ir jānorāda uzņēmuma juridiskā adrese. Juridiskās adreses reģistrācijai obligāti nepieciešama arī īpašnieka izsniegta piekrišana – SIA dibināšanai attiecīgajā ēkā vai dzīvokļa īpašumā. Piekrišanā norādāms nekustamā īpašuma kadastra numurs, īpašnieka vārds, uzvārds un personas kodu vai, ja īpašnieks ir juridiska persona – nosaukums un reģistrācijas numurs. Ja pieteikumu paraksta persona, kurai pieder juridiskajā adresē norādītais nekustamais īpašums, piekrišana nav jāiesniedz.

Juridiskās adreses noma

Gadījumā, ja Jums nav juridiskās adreses, mēs piedāvājam juridiskās adreses nomu Jūsu SIA dibināšanai. Apsolam regulāri pārbaudīt ienākošo korespondenci un ziņot Jums.

Nolēmu uzsākt SIA dibināšanu, ko talāk?

Ja ir pieņemts lēmums par SIA dibināšanu, aicinām nosūtīt mums pieteikumu, kurā jānorāda informācija par SIA dibināšanu:

Z

2-3 nosaukuma varianti

Z

juridiskā adrese (oficiālo adresi, kura tiks izmantota SIA dibināšanai);

Z

katra dalībnieka pases attēlu, deklarēto adresi, kopējo daļu skaitu un to sadalījumu

Z

katra valdes locekļa pases attēlu, deklarēto adresi un pilnvarojuma apjomu (ar parakstu tiesībām, bez parakstu tiesībām)

Z

SIA iecerēto darbību veidus

Z

mūsu pakalpojuma nosukumu (ekonomiskais, komforts vai VIP)

Z

sava kontakta tālruņa numuru lai mēs varētu sazināties ar Jums

Pēc SIA dibināšanas pieteikuma saņemšanas, mēs ar Jums sazināsimies darba dienas laikā un e-pastā nosūtīsim rēķinu par mūsu pakalpojumu kompleksu atkarībā no Jūsu izvēles (ekonomiskais, komforts vai VIP). Rēķina apmaksu varat veikt no jebkuras internetbankas vai bankas filiāles. Pēc rēķina apmaksas, Jūs e-pastā saņemsiet visus sagatavotos dokumentus iesniegšanai Uzņēmuma reģistrā, kā arī informāciju par tālāko iesniegšanas procesu. Dokumentus varat saņemt arī pie mums birojā vai tie var tikt nogādāti Jums ar kurjera palīdzību.